Folkmusikdagarna i Huddinge 17-18 september 2011

Nu upprepar vi succén från 2009!
Kurser i ensemblespel och folklig dans
Fest med konsert, jam, dans och bar

Ledare:
Esbjörn Hazelius
Mia Marin
Lina Palmgren
Nikolaj Busk
Emma Reid

Sista anmälningsdag 1 september 2011

Varmt välkommen!

Folkmusikdagarna i Huddinge, Tonsalen @ Teater Sláva, Kyrkogårdsvägen 2, 141 28 Huddinge.